Tagi: 'gwaranacja na kontener'

Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji: 1. Gwarant udziela gwarancji montażowej oraz gwarancji odpowiedniej jakości obiektu, zgodnie z parametrami i warunkami technicznymi określonymi w ofercie numer ………….. stanowiącej załącznik do umowy [...]